Utreda möjligheter att öka transparensen i elsystemet Diarienummer: M2017/01728/Ee

Publicerad

Regeringen uppdrar åt Statens energimyndighet (Energimyndigheten) att ge förslag på vilka uppgifter som skulle öka transparensen på elcertifikatmarknaden vad gäller investeringsbeslut för kommande projekt och hur dessa uppgifter ska kunna samlas in, förvaltas, administreras och presenteras på ett tillförlitligt sätt.

Ladda ner:

I Energimyndighetens uppdrag ingår också att utreda möjligheten och förutsättningarna att utöka vindbrukskollen eller annat webbaserat verktyg till att innefatta information om fler produktionsslag inom ramen för elcertifikatsystemet och dess funktion.

Uppdraget ska redovisas senast till Regeringskansliet (Miljö- och energidepartementet senast den 15 juni 2018.