Innehållet publicerades under perioden

-
Regeringsuppdrag från Näringsdepartementet

Uppdrag till Tillväxtverket att genomföra ett program för ett robotlyft riktat till små och medelstora industriföretag Diarienummer: N2018/00533/FÖF

Publicerad

Regeringen uppdrar åt Tillväxtverket att, utveckla ett program för att främja automation och robotisering inom små och medelstora industriföretag. Syftet med uppdraget är att stödja små och medelstora företag i Sverige att öka automationen av sin produktion samt därigenom utveckla sitt produktionssystem och på sikt sin konkurrenskraft.

Ladda ner:

Slutredovisning av uppdraget ska ske till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 30 mars 2022.