Innehållet publicerades under perioden

-

Uppdrag till Tillväxtverket att genomföra ett program för ett robotlyft riktat till små och medelstora industriföretag Diarienummer: N2018/00533/FÖF

Regeringen uppdrar åt Tillväxtverket att, utveckla ett program för att främja automation och robotisering inom små och medelstora industriföretag. Syftet med uppdraget är att stödja små och medelstora företag i Sverige att öka automationen av sin produktion samt därigenom utveckla sitt produktionssystem och på sikt sin konkurrenskraft.

Ladda ner:

Slutredovisning av uppdraget ska ske till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 30 mars 2022.