Regeringsuppdrag från Kulturdepartementet

Uppdrag till Myndigheten för press, radio och tv att beskriva tekniken för distribution av radio- och tv-program via internet Diarienummer: Ku2018/00098/MF

Publicerad

Regeringen uppdrar åt Myndigheten för press, radio och tv att beskriva tekniken för distribution av ljudradio- och tv-program via internet. Beskrivningen ska avse vad som utgör sändning av program i tråd respektive sändning av program på annat sätt än genom tråd. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Kulturdepartementet) senast den 10 maj 2018.

Ladda ner: