Regeringsuppdrag från Kulturdepartementet

Uppdrag till Myndigheten för tillgängliga medier om myndighetens lokalisering Diarienummer: Ku2018/00099/MF

Publicerad

Regeringen uppdrar åt Myndigheten för tillgängliga medier att lokalisera sin verksamhet från Stockholm till Malmö, där myndigheten ska ha sitt säte. Lokaliseringen ska vara avslutad senast den 31 december 2019. Uppdraget ska slutredovisas till regeringen (Kulturdepartementet) senast den 31 mars 2020.

Ladda ner: