Sven-Erik Bucht har entledigats, Landsbygdsminister

-

Innehållet publicerades under perioden

-
Regeringsuppdrag från Näringsdepartementet

Uppdrag till Vinnova att bedöma myndighetens förutsättningar att bidra till livsmedelsstrategin Diarienummer: N2018/00536/JM

Publicerad

Regeringen uppdrar åt Verket för innovationssystem (Vinnova) att bedöma myndighetens förutsättningar att bidra till livsmedelsstrategins mål givet myndighetens uppdrag och instruktion.

Ladda ner:

Vinnova ska senast den 31 maj 2018 redovisa uppdraget till Regeringskansliet (Näringsdepartementet).