Ändring av uppdrag att fördela medel för stöd till kommersiell service i särskilt sårbara och utsatta glesbygdsområden Diarienummer: N2018/01928/HL

Med ändring av regeringens beslut den 17 december 2015 beslutar regeringen att Tillväxtverket ska fördela högst 70 000 000 kronor per år 2018 och 2019 samt fördela högst 35 000 000 kronor per år 2020–2025 för stöd till kommersiell service i särskilt sårbara och utsatta glesbygdsområden.

Ladda ner:

Tillväxtverket ska för medlens fördelning och användning i huvudsak tillämpa den fördelningsmodell som myndigheten tagit fram enligt regeringens beslut i ärende N2015/08916/HL. Stöd lämnas enligt förordningen (2000:284) om stöd till kommersiell service. Anpassningar av fördelningsmodellen som följer av ändringar i förordningen får göras av Tillväxtverket.

Tillväxtverket ska årligen till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) redovisa hur medlen använts och vilka resultat som uppnåtts. Redovisningarna ska samordnas med myndighetens övriga redovisningar på serviceområdet.