Regeringsuppdrag från Socialdepartementet

Uppdrag att stödja utvecklingen av arbetsmetoden 100 % ren hårdträning och nätverket PRODIS

Publicerad

Regeringen uppdrar åt Folkhälsomyndigheten att stödja Stockholm förebygger alkohol- och drogproblem (STAD) i det dopningsförebyggande arbetet att vidareutveckla arbetsmetoden 100 % ren hårdträning och samordna nätverket PRODIS (prevention av dopning i Sverige).

Ladda ner:

För att genomföra uppdraget får Folkhälsomyndigheten använda 2 450 000 kronor vilka under 2018 fördelas till STAD.

Folkhälsomyndigheten ska senast den 31 mars 2019 lämna en redovisning av uppdraget till Regeringskansliet, Socialdepartementet.