Uppdrag att genomföra en fördjupad studie avseende utformning av det svenska luftrummet Diarienummer: N2018/02937/SUBT

Regeringen uppdrar åt Luftfartsverket att genomföra en fördjupad studie avseende utformning av det svenska luftrummet. Studien ska resultera i en luftrumsstrategi (”Luftrum 2040”) som kan utgöra underlag för uppdrag att genomföra en översyn av luftrummet.

Ladda ner:

Redovisningen ska lämnas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet)
senast den 28 februari 2019. Datum för eventuella delredovisningar och
lägesrapporter ska fastställas i samråd med Regeringskansliet (Näringsdepartementet).