Uppdrag att utbetala medel för en pilotsatsning på entreprenörskap för årskurs 8 och 9 Diarienummer: N2018/01800/FF

Regeringen uppdrar åt Tillväxtverket att utbetala medel till Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) för att IVA, inom ramen för satsningen ”Entreprenörskap för framtiden”, ska utveckla och genomföra en pilotsatsning där elever i grundskolans årskurs 8 och 9 får pröva på företagande under en dag. Uppdraget är en del av den förstärkning av arbetet med entreprenörskap och företagande bland unga i grundskola, gymnasieskola och på högskola och universitet som aviserades i budgetpropositionen för 2018.

Ladda ner:

Pilotprojektet ska genomföras under höstterminen 2018 och målsättningen är att ca 20 skolor deltar.