Regeringsuppdrag från Finansdepartementet

Uppdrag om fördjupad utredning rörande koppling mellan utländsk e-legitimation och svenskt personnummer eller samordningsnummer Diarienummer: Fi2018/02044/S3

Publicerad · Uppdaterad

Ladda ner:

Regeringen ger Skatteverket i uppdrag att vidareutveckla myndighetens promemoria Koppling mellan europeiska eID-handlingar och svenska personnummer eller styrkta samordningsnummer och lämna förslag som syftar till att möjliggöra ökad gränsöverskridande åtkomst till svenska digitala myndighets tjänster.

Uppdraget ska redovisas till regeringen (Finansdepartementet) senast den 31 januari 2019.