Innehållet publicerades under perioden

-

Uppdrag att förvärva och annullera utsläppsminskningsenheter för klimatkompensation Diarienummer: M2018/01509/KI

Publicerad

Regeringen uppdrar åt Statens energimyndighet att beräkna den mängd utsläppsminskningsenheter som behöver förvärvas för att kompensera för klimatpåverkande utsläpp till följd av de flygresor som Regeringskansliets personal har gjort i tjänsten under kalenderåret 2017 och förvärva motsvarande mängd utsläppsminskningsenheter.

Ladda ner:

Beräkningen ska baseras på statistik från Regeringskansliet. Endast sådana resor som inte omfattas av EU:s handelssystem för utsläppsrätter ska ingå i beräkningen.

Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Miljö- och energidepartementet) senast den 31 augusti 2018.