Karolina Skog har entledigats, miljöminister

-

Innehållet publicerades under perioden

-
Regeringsuppdrag från Miljödepartementet

Uppdrag att samordna det nationella klimatanpassningsarbetet för den byggda miljön Diarienummer: M2018/01716/Kl

Publicerad

Regeringen ger Boverket i uppdrag att samordna det nationella klimatanpassningsarbetet för den byggda miljön.

Ladda ner:

I regeringsuppdraget ingår att Boverket ska:

  • stödja kommunerna i deras arbete med klimatanpassning av den byggda miljön
  • identifiera behov av underlag och vägledning för klimatanpassning av ny och befintlig bebyggelse
  • bedriva kompetenshöjande insatser på området
  • samordna underlag som expertmyndigheter och forskning tillhandahåller om klimateffekter och klimatanpassning av bebyggelse och presentera underlaget på ett användarvänligt sätt
  • bedriva främjande och vägledande arbete om de verktyg och processer som är relevanta för klimatanpassning av den byggda miljön
  • följa utvecklingen inom området klimatanpassning och analysera vad det innebär för ny och befintlig bebyggelse.