Regeringsuppdrag från Näringsdepartementet

Svensk anmälan till EU-kommissionen om ursprungsmärkning av kött och fisk på restaurang och i storhushåll Diarienummer: N2018/04131/DL

Publicerad

Regeringen uppdrar åt Livsmedelsverket att analysera vilka åtgärder som krävs för att Sverige ska kunna göra en anmälan till EU-kommissionen om nationella bestämmelser om obligatorisk ursprungsmärkning av kött och fisk på restaurang och i storhushåll.

Ladda ner:

I uppdraget ingår också att följa processen med den anmälan om obligatorisk ursprungsmärkning för kött och fisk på restaurang som Finland lämnat till EU-kommissionen.

Livsmedelverket ska lämna en rapport till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 3 december 2018.