Regeringsuppdrag från Socialdepartementet

Uppdrag angående kunskapscentrum för läkemedel i miljön Diarienummer: S2018/03385/FS

Publicerad

Regeringen ger Läkemedelsverket i uppdrag att inrätta och ansvara för ett kunskapscentrum för läkemedel i miljön. Centrumet ska bland annat arbeta för att öka kunskapen om läkemedels miljöeffekter.

Ladda ner:

Kunskapscentrumet för läkemedel i miljön ska bidra till att samla svenska aktörer och utgöra en plattform för dialog och samarbete. Centrumet ska även ta sin utgångspunkt i arbetet som bedrivs för ökad miljöhänsyn i EU:s läkemedelslagstiftning och internationellt.

Läkemedelsverket ska redovisa uppdraget till Regeringskansliet (Socal-departementet) senast den 31 december 2018. Redovisningen ska omfatta en verksamhetsplan för centrumet för 2019–2023.