Uppdrag att genomföra en pilotstudie angående tillgänglighet till vissa antibiotika Diarienummer: S2018/03920/FS

Regeringen ger Folkhälsomyndigheten i uppdrag att genomföra en pilotstudie med syfte att säkerställa tillgänglighet till vissa antibiotika av särskilt medicinskt värde.

Ladda ner:

Folkhälsomyndigheten ska i genomförandet av uppdraget samarbeta med Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) och Verket för innovationssystem (Vinnova).

Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 31 december 2022. Delredovisningar ska lämnas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) årligen senast den 31 december.