Uppdrag att utbetala medel i enlighet med tilläggsöverenskommelsen till patientmiljarden Diarienummer: S2018/03918/FS

Kammarkollegiet får i uppdrag att utbetala 600 000 000 kronor till landstingen. Medlen ska utbetalas från utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg, anslag 1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård, anslagsposten 35 Ökad tillgänglighet.

Ladda ner:

Medlen får användas till insatser för ökad tillgänglighet till hälso- och sjukvården och förkortade köer enligt beskrivning i tilläggs- överenskommelsen. Fördelning av medel sker i relation till befolknings-andel, baserat på befollrningsunderlaget den 1 november 2017. Medlen följs upp inom ramen för uppföljning av Patientmiljarden. Även i övrigt gäller överenskommelsen Patientmiljarden.