Uppdrag inom ramen för regeringens proposition om en sammanhållen landsbygdspolitik för Sveriges landsbygder Diarienummer: N2018/04123/HL

Publicerad

Regeringen uppdrar åt Tillväxtverket att stärka genomförandet av landsbygdspolitiken och verka för att de landsbygdspolitiska målen nås.

Ladda ner:

Regeringen beräknar att Tillväxtverket tillförs högst 5 miljoner kronor under 2019 och 5 miljoner kronor under 2020 för uppdraget. Tillväxtverket ska tillsammans med utpekade myndigheter lämna ett gemensamt förslag till upplägg och inriktning av arbetet till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 1 mars 2019. Tillväxtverket ska slutredovisa arbetet till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 1 mars 2021.

Genvägar