Regeringsuppdrag från Socialdepartementet

Uppdrag om att förbättra barns skydd mot smittsamma sjukdomar 2018-2020 Diarienummer: S2018/03919/FS

Publicerad

Regeringen ger Folkhälsomyndigheten i uppdrag att under 2018-2020 genomföra åtgärder för att förstärka och utveckla arbetet med information och kommunikation om vaccinationer. Åtgärderna ska stärka det arbete som landstingen och kommunerna bedriver avseende vaccinationer och som i första hand riktas mot barn.

Ladda ner:

Uppdraget ska delredovisas senast den 1 april 2019 och slutredovisas till Socialdepartementet senast den 20 januari 2021.