Regeringsuppdrag från Kulturdepartementet

Uppdrag till Statskontoret att analysera verksamheten vid Svenska Filminstitutet Diarienummer: Ku2016/01557/MF (delvis), Ku2018/01456/MF

Publicerad

Filminstitutet ska enligt regeringens riktlinjer aktivt verka för att den svenska filmpolitiken genomförs. Utgångspunkt för Filminstitutets verksamhet är de mål som riksdagen har fastställt för filmpolitiken.

Regeringen har den 28 juni fattat beslut om ett uppdrag åt Statskontoret att göra en analys av Stiftelsen Svenska Filminstitutet (Filminstitutet). Statskontoret ska analysera hur Filminstitutet har anpassat sin verksamhet till den nya filmpolitiken som gäller från och med den 1 januari 2017. Dessutom ska Statskontoret följa upp den analys av Filminstitutet som genomfördes på regeringens uppdrag 2013 (Scener ur ett Filminstitut 2013:8).

Uppdraget ska rapporteras senast den 3 maj 2019.

Ladda ner: