Regeringsuppdrag från Socialdepartementet

Uppdrag att vidareutveckla det nationella kunskapsstödet om spelproblem samt fördela ytterligare medel till ideella organisationer Diarienummer: S2018/04191/FS

Publicerad

Regeringen ger Folkhälsomyndigheten i uppdrag att utveckla det nationella kunskapsstödet om spelproblem. Folkhälsomyndigheten ska inom ramen för uppdraget även genomföra befolkningsundersökningen Swelogs för att fortsatt mäta omfattning och utveckling av spelproblem över tid och i olika grupper av befolkningen.

Ladda ner:

Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 31 mars 2019.