Regeringsuppdrag från Näringsdepartementet

Uppdrag att föreslå utformning av ekonomiskt stöd till lantbruksföretag som har drabbats av sommarens torka Diarienummer: N2018/04319/JM

Publicerad

Regeringen uppdrar åt Statens jordbruksverk (Jordbruksverket) att föreslå inriktning och utformning av ekonomiskt stöd till lantbruksföretag som har drabbats av torkan under sommaren 2018. Stödet ska framför allt bidra till att lindra konsekvenser av inkomstbortfall som har uppstått på grund av torkan, vilket kan inkludera åtgärder som inte riktas direkt till lantbruksföretag.

Ladda ner:

Avsikten är att stödet ska betalas ut under 2019 samt att Jordbruksverket kommer att ansvara för genomförandet av stödet. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 15 oktober 2018.