Regeringsuppdrag från Socialdepartementet

Uppdrag att genomföra en analys av konsekvenserna av ett svenskt anslutande till PaRIS Diarienummer: S2018/04565/FS

Publicerad

Socialstyrelsen ska utreda följderna av att Sverige eventuellt ansluter sig till PaRIS (patient-reported indicators surveys). Myndigheten ska särskilt titta på genomförbarhet, juridiska-, etiska- och kostnadsmässiga perspektiv samt nytta i ett svenskt sammanhang.

Ladda ner:

Personlig integritet och dataskydd

I uppdraget ingår att belysa perspektiv som enskildas personliga integritet, informationsutbyte, metodik och samarbetspartners roll. I arbetet ingår bland annat att överväga förutsättningarna för verksamheten utifrån EU:s allmänna dataskyddsförordning. Här ryms även frågan om hur ägarskapet av in­rapporterade patientdata ska fördelas mellan medlemsländerna, OECD, samarbetspartners och andra aktörer.

Uppdraget ska redovisas till Socialdepartementet) senast den 15 december 2018.