Regeringsuppdrag från Socialdepartementet

Uppdrag att utveckla strukturer och rutiner för samverkan vid tillsynen över apoteksmarknaden Diarienummer: S2018/04562/FS

Publicerad

Läkemedelsverket, Inspektionen för vård och omsorg (IVO) och Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) ska utveckla gemensamma strukturer och rutiner för samverkan vid tillsynen av apoteksmarknaden. Uppdraget samordnas av Läkemedelsverket.

Ladda ner:

Samverkan, resultat och återkoppling

Redovisningen ska visa hur myndigheterna ska samverka. Den ska också beskriva hur resultat från tillsynen kan redovisas och på lämpligt sätt återkopplas till apoteksaktörerna.

Eventuella författningsändringar kring sekretess

Myndigheterna ska analysera och redovisa eventuella behov av författningsändringar gällande sekretess mellan myndigheterna. Om sådana behov uppmärksammas ska myndigheterna lämna författningsförslag om detta. De förslag som lämnas ska kunna genomföras inom befintliga ekonomiska ramar.

Redovisningen ska redovisas till Socialdepartementet senast den 1 december 2019.