Regeringsuppdrag från Socialdepartementet

Ändring av uppdrag att förbereda överföringen av uppgiften att tillhandahålla lokal statlig service till Statens servicecenter Diarienummer: S2018/01820/SF och S2018/01822/SF

Publicerad

Regeringen ändrar Försäkringskassans och Pensionsmyndighetens uppdrag att förbereda för att låta Statens servicecenter ta över arbetet med att erbjuda lokal statlig service vid servicekontor. Överföringen av verksamheten senareläggs nu till den 1 juni 2019. Regeringen vill först se till att nödvändig lagstiftning träder i kraft och att nödvändiga avtal sluts innan verksamheterna förs över.

Ladda ner:

Uppdraget ska slutredovisas senast den 31 juli 2019 istället för tidigare angivet datum. Försäkringskassan och Pensionsmyndigheten ska redogöra för de personella konsekvenserna av beslutet senast den 2 maj 2019 istället för tidigare angivet datum.