Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 25 maj 2016 och den 20 januari 2019 var hon miljöminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 25 maj 2016 och den 20 januari 2019 var hon miljöminister.

Regeringsuppdrag från Miljödepartementet

Uppdrag att förvärva fast egendom Diarienummer: M2018/02322/Ke och M2018/01881/S

Publicerad

Regeringen uppdrar åt Statens Fastighetsverk att för statens räkning förvärva gruvfastigheten Blaiken 2:6 i Sorsele kommun, Västerbottens län.

Ladda ner:

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 25 maj 2016 och den 20 januari 2019 var hon miljöminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 25 maj 2016 och den 20 januari 2019 var hon miljöminister.