Karolina Skog har entledigats, Miljöminister

-

Innehållet publicerades under perioden

-

Uppdrag att förvärva fast egendom Diarienummer: M2018/02322/Ke och M2018/01881/S

Regeringen uppdrar åt Statens Fastighetsverk att för statens räkning förvärva gruvfastigheten Blaiken 2:6 i Sorsele kommun, Västerbottens län.

Ladda ner: