Uppdrag att informera om bestämmelser om karensavdrag Diarienummer: S2018/04693/SF

Regeringen uppdrar åt Försäkringskassan att tillsammans med Tillväxtverket informera om de nya reglerna om karensavdrag som träder i kraft den 1 januari 2019.

Ladda ner:

För att genomföra uppdraget får Tillväxtverket 500 000 kronor under 2018. Överblivna pengar ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2019 då även en ekonomisk redovisning ska lämnas till Kammarkollegiet.