Regeringsuppdrag från Socialdepartementet

Uppdrag att utvärdera PrevenTell Diarienummer: S2018/04673/JÄM

Publicerad

Regeringen uppdrar åt Myndigheten för vård- och omsorgsanalys att utvärdera hjälptelefonen PrevenTell och det utbildningsprogram för yrkesverksamma som bedrivs av ANOVA vid Karolinska universitetssjukhuset.

Ladda ner:

I uppdraget ingår att undersöka hur verksamheten har bedrivits i förhållande till vad som anges i regeringens beslut om beviljande av medel, verksamhetens ekonomiska förutsättningar samt möjligheten för landstingen att med egna medel utveckla verksamheten på nationell nivå.

Uppdraget ska redovisas till Socialdepartementet senast den 29 mars 2019. Rekvisition, återbetalning och redovisningar ska hänvisa till det diarienummer som detta beslut har.