Uppdrag att göra en fördjupad utredning av frågor i anslutning till promemorian Krav på rapportering av betalningstider m.m. Diarienummer: N2018/05881/KSR

Publicerad

Regeringen uppdrar åt Bolagsverket och Tillväxtverket att, i enlighet med vad som anges under rubriken Närmare om uppdraget i bilagan göra en fördjupad utredning av frågor i anslutning till promemorian Krav på rapportering av betalningstider m.m. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 28 februari 2019.

Ladda ner: