Regeringsuppdrag från Socialdepartementet

Uppdrag om statistik på hjälpmedelsområdet Diarienummer: S2019/01378/FST

Publicerad

Regeringen uppdrar åt Socialstyrelsen att kontinuerligt samla in och publicera data och statistik i syfte att långsiktigt följa upp hjälpmedelsområdet.

Ladda ner:

Uppdraget ska genomföras i dialog med Sveriges Kommuner och Landsting.

Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 1 februari 2021. Socialstyrelsen ska inkomma med en delredovisning senast den 3 februari 2020.