Regeringsuppdrag från Kulturdepartementet

Uppdrag till Statens kulturråd att genomföra en översyn av bidraget för Skapande skola Diarienummer: Ku2018/00887 /KO, Ku2019/00624/KO

Publicerad

Regeringen ger Statens kulturråd i uppdrag att genomföra en översyn av hur statsbidraget till kulturell verksamhet i skolan, Skapande skola, kan utvecklas i syfte att nå fler och nya grupper av barn och unga.

Ladda ner:

I översynen ingår att analysera orsakerna till att mindre kommuner och friskolor inte söker medel i samma utsträckning som större kommuner respektive kommunala skolor.

En redovisning ska lämnas till Regeringskansliet (Kulturdepartementet med kopia till Utbildningsdepartementet) senast den 30 november 2019.