Regeringsuppdrag från Kulturdepartementet

Uppdrag till Statskontoret avseende intern ledning, styrning och uppföljning inom Nationalmuseum Diarienummer: Ku2019/00538/KO

Publicerad

Regeringen ger Statskontoret i uppdrag att analysera och lämna förslag avseende utvecklingen av Nationalmuseums interna ledning, styrning och uppföljning.

Ladda ner:

Utifrån analysen ska Statskontoret föreslå åtgärder för att förbättra förutsättningarna för en väl fungerande intern ledning, styrning och uppföljning, bland annat rörande Nationalmuseums organisation, interna miljö, arbetsprocesser och kompetensförsörjning. Åtgärdsförslagen kan rikta sig både till Nationalmuseum och regeringen.

Uppdraget ska redovisas skriftligen till Kulturdepartementet senaste den 15 november 2019.