Regeringsuppdrag från Socialdepartementet

Uppdrag att komplettera hemställan gällande åtgärder för att förhindra olovlig införsel av läkemedel från annat EU-land

Publicerad

Regeringen uppdrar åt Läkemedelsverket att med Tullverket komplettera ärendet Hemställan till regeringen om åtgärder för att förhindra olovlig införsel av läkemedel från annat EU-land. I uppdraget ingår att föreslå vilka ändringar som behövs i författningen.

Ladda ner:

Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 10 december 2019.