Regeringsuppdrag från Finansdepartementet

Uppdrag att öka den offentliga förvaltningens förmåga att tillgängliggöra öppna data, bedriva öppen och datadriven innovation samt använda artificiell intelligens Diarienummer: I2019/01416/DF, I2019/01020/DF

Publicerad

Regeringen uppdrar åt Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) att på det sätt som närmare anges under rubriken Närmare om uppdraget öka den offentliga förvaltningens förmåga att tillgängliggöra öppna data samt bedriva öppen och datadriven innovation. DIGG ska även främja den offentliga förvaltningens förmåga att använda artificiell intelligens. Särskilt fokus ska läggas på säkerhet, inklusive god informationssäkerhet, sekretess och integritetsskydd.

Ladda ner: