Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Regeringsuppdrag från Infrastrukturdepartementet

Uppdrag att verka för ett utökat och breddat stöd till forskning och innovation på sjöfartsområdet Diarienummer: I2019/01350/US

Publicerad

Trafikverket ska inom ramen för myndighetens arbete med forskning och innovation inom transportområdet utöka och bredda programmet inom sjöfartsområdet. Regeringen beräknar att upp till 100 miljon kronor årligen ska kunna utgå i ersättning till forsknings- och innovationsprojekt inom sjöfartsområdet.

Ladda ner:

Trafikverket ska årligen före september månads utgång fram till 2022  informera Regeringskansliet (Infrastrukturdepartementet) om nya forsknings- och innovationsprojekt som tillkommit eller är under utvärdering av myndigheten inom sjöfartsområdet.