Regeringsuppdrag från Kulturdepartementet

Uppdrag till Riksantikvarieämbetet att bedöma behov av åtgärder med anledning av Washington-principerna och Terezin-deklarationen Diarienummer: Ku2018/01685

Publicerad

Regeringen uppdrar åt Riksantikvarieämbetet att bedöma om det finns behov av att vidta särskilda åtgärder för att tydliggöra och underlätta den svenska efterlevnaden av de s.k. Washington-principerna och Terezin-deklarationen om nazi-konfiskerade kulturföremål.

Ladda ner:

Om myndigheten bedömer att det finns behov ska förslag lämnas på lämpliga åtgärder med beskrivning av förslagens organisatoriska, rättsliga och ekonomiska konsekvenser. Myndigheten ska beakta internationell praxis vid förslagens utformning. Uppdraget ska genomföras i samråd med de statliga museerna, Ekonomistyrningsverket, Kungl. biblioteket, Riksarkivet, Judiska centralrådet, Föreningen Förintelsens Överlevande, och andra relevanta aktörer.

Uppdraget ska redovisas till Kulturdepartementet senast den 16 oktober 2020.