Regeringsuppdrag från Näringsdepartementet

Uppdrag att utarbeta behovsanalys, förslag för prioriteringar och mål samt ett operativt program för genomförande av Europeiska havs- och fiskerifonden för perioden 2021-2027 Diarienummer: N2019/02362/FJR

Publicerad

Regeringen uppdrar åt Statens jordbruksverk att, med utgångspunkt i slutsatserna från myndighetens framtagna omvärldsanalys, utarbeta en behovsanalys och förslag till prioriteringar och mål för ett operativt program för genomförande av Europeiska havs- och fiskerifonden för perioden 2021-2027.

Ladda ner:

Statens jordbruksverk ska utarbeta ett förslag till operativt program
för genomförande av Europeiska havs- och fiskerifonden för perioden 2021-2027.