Regeringsuppdrag från Näringsdepartementet

Uppdrag att avveckla den utökade nyckelbiotopsinventeringen Diarienummer: N2019/02259/SMF

Publicerad

Regeringen uppdrar åt Skogsstyrelsen att avveckla den utökade nyckelbiotopsinventeringen, vilken regeringen den 17 maj 2018 gav Skogsstyrelsen i uppdrag att genomföra (N2018/03141/SK m.fl.)

Skogsstyrelsen ska redovisa uppdraget till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 28 juni 2020.

Ladda ner: