Regeringsuppdrag från Näringsdepartementet

Uppdrag att ta fram underlag för en svensk anmälan till kommissionen om ursprungsinformation för kött på restaurang och i storhushåll Diarienummer: N2019/02363/DL

Publicerad

Regeringen uppdrar åt Livsmedelsverket att ta fram underlag för en svensk anmälan till Europeiska kommissionen (kommissionen) om nationella bestämmelser om obligatorisk ursprungsinformation för kött på restaurang och i storhushåll.

Ladda ner:

Utgångspunkten för uppdraget ska vara den analys av vilka underlag som behöver tas fram inför en anmälan till kommissionen som Livsmedelsverket har redovisat i december 2018 (N2008/04131/DL).