Hoppa till huvudinnehåll

Uppdrag om hur ett frivilligt program för återköp av ålfiskerätter kan införas i Sverige Diarienummer: N2019/02258/FJR

Publicerad

Regeringen uppdrar åt Havs- och vattenmyndigheten att utreda hur ett frivilligt program för återköp av ålfiskerätter kan genomföras.

Havs- och vattenmyndigheten ska genomföra uppdraget i dialog med Statens jordbruksverk. Redovisningen av uppdraget ska innehålla en kostnadsberäkning, en analys av beståndseffekter och samhällsekonomiska konsekvenser, inklusive datainsamling från fångster och provfiske. Redovisningen ska innehålla förslag på hur uppdraget kan finansieras och i de fall det krävs också innehålla författningsförslag.

Havs- och vattenmyndigheten ska redovisa uppdraget till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 1 december 2019.

Ladda ner:

Laddar...