Regeringsuppdrag från Socialdepartementet

Uppdrag att analysera variationen i avslag och nybeviljande av aktivitetsersättning Diarienummer: S2019/03412/SF

Publicerad

Regeringen uppdrar åt Inspektionen för socialförsäkringen (ISF) att analysera orsakerna till variationen i avslag och nybeviljande av aktivitetsersättning sedan det nuvarande regelverket infördes.

Ladda ner:

Påtaglig variation av nybeviljade aktivitetsersättningar och andel avslag

Antalet nybeviljade aktivitetsersättningar och andelen avslag varierat påtagligt. Som högst har antalet nybeviljande aktivitetsersättningar varit 8 714 (2015). Som lägst har antalet varit 5 505 (2018). Sedan 2012 har andelen avslag på ansökningar om aktivitetsersättning varit som lägst 13 procent (2014) och som högst 40 procent (2018).

Stora variationer påverkar tilltron

Ska tilltron till sjukförsäkringen finnas kvar är det avgörande att vi har ett stabilt system. Stora variationer i försäkringsutfall – trots att reglerna inte har ändrats – riskerar att på ett negativt sätt påverka människors tilltro till systemet. Därför är det angeläget att analysera orsakerna till variationen.

Uppdraget ska redovisas till Socialdepartementet senast den 30 oktober 2020.