Regeringsuppdrag från Socialdepartementet

Uppdrag att förbättra stödet till unga som får avslag på ansökan om aktivitetsersättning

Publicerad

Regeringen uppdrar åt Försäkringskassan att förbättra stödet till unga som har ansökt om aktivitetsersättning på grund av arbetsoförmåga, men fått avslag på ansökan.

Ladda ner:

I uppdraget ingår att:

• vidareutveckla samverkansformer med Arbetsförmedlingen, kommuner och landsting kring målgruppen.
• vidareutveckla och tillgängliggöra information om och innehållet i så kallade omställningsmöten mellan Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen för målgruppen. 
• överväga om och i så fall hur samordningsförbunden kan vara en aktör som bidrar till att ge stöd till unga som får avslag på ansökan om aktivitetsersättning.

Uppdraget ska genomföras i dialog med Sveriges Kommuner och Landsting, Socialstyrelsen, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor och Arbetsförmedlingen.
Uppdraget ska delredovisas till Socialdepartementet senast den 15 juni 2020 och slutredovisas senast den 15 april 2021.