Regeringsuppdrag från Infrastrukturdepartementet

Uppdrag att främja och följa införandet av standarden IPv6 Diarienummer: I2019/01833/D

Publicerad

Regeringen uppdrar åt Post- och telestyrelsen (PTS) att i enlighet med vad som anges under rubriken Närmare om uppdraget främja och följa införandet av standarden IPv6 genom insatser riktade till statliga myndigheter, kommuner och landsting.

Ladda ner: