Regeringsuppdrag från Socialdepartementet

Uppdrag att genomföra en förstudie om tillgång till information om vaccinationer Diarienummer: S2019/03409/FS

Publicerad

Regeringen uppdrar åt E-hälsomyndigheten och Folkhälsomyndigheten att se på om var och en på ett enkelt och digitalt sätt kan få uppgifterna samlade om vilka vaccinationer man fått.

Ladda ner:

I uppdraget ingår att bland annat att:

  • ta reda på om det behövs information om vilka vaccinationer var och en har tagit samt utreda förutsättningarna för att på ett samlat, digitalt, säkert och kostnadseffektivt sätt göra uppgifterna tillgängliga
  • analysera behov av och utreda försättningar för bland andra förskrivare och smittskyddsläkare att få tillgång till information om enskildas vaccinationer
  • analysera register och informationssystem med vaccinationsinformation
  • kartlägga informationssystemen hos offentliga och privata aktörer som bedriver vaccination
  • analysera och redovisa vilka typer av vaccinationer som skulle kunna ingå i en digital samling av uppgifter, samt vilka förutsättningar som finns för att utöka antalet vaccinationer.

Uppdraget görs i samverkan med berörda myndigheter, Sveriges Kommuner och Landsting, Inera AB och Smittskyddsläkarföreningen. Synpunkter ska hämtas in från bland annat privata vaccinationscentraler.

Uppdraget redovisas till Socialdepartementet senast den 15 juni 2020. E-hälsomyndigheten samordnar arbetet.