Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Regeringsuppdrag från Infrastrukturdepartementet

Uppdrag att kartlägga användningen av artificiell intelligens respektive analys av stora datamängder i Sverige Diarienummer: I2019/01964/D

Publicerad

Regeringen uppdrar åt Statistiska centralbyrån (SCB) att i enlighet med vad som anges under rubriken Närmare om uppdraget kartlägga användningen av artificiell intelligens (AI) respektive kartlägga analys av stora datamängder i företag, offentlig förvaltning inklusive universitets- och högskolesektorn i Sverige.

I uppdraget ingår även att med hjälp av t.ex. maskininlärning och textanalys g ra uppskattningar av användningen av AI bland svenska företag, samt att definiera användning av AI respektive analys och användning av stora datamängder.

Ladda ner: