Regeringsuppdrag från Kulturdepartementet

Uppdrag till Kammarkollegiet att förbereda inordnandet av uppgifter från Radiotjänst i Kiruna AB Diarienummer: Ku2019/01935/MD

Publicerad

Regeringen uppdrar åt Kammarkollegiet att förbereda inordnandet av de uppgifter från Radiotjänst i Kiruna Aktiebolag som myndigheten ska ta över från och med den 1 januari 2020 och som följer av övergångsbestämmelserna till lagen (2018:1893) om finansiering av radio och tv i allmänhetens tjänst.

Ladda ner: