Regeringsuppdrag från

Uppdrag att bistå Socialstyrelsen i arbetet med att samordna tillgången till skyddsutrustning och annat sjukvårdsmaterial till följd av spridningen av covid-19 Diarienummer: S2020/02676/SOF

Publicerad

Regeringen uppdrar åt länsstyrelserna att hjälpa Socialstyrelsen samordna kommunernas lägesbilder och behov av skyddsutrustning och sjukvårdsmaterial. Detta inom Socialstyrelsens uppdrag om att för hela landet säkra tillgången på skyddsutrustning och annat material till följd av spridningen av covid-19.

Ladda ner:

I uppdraget ska länsstyrelserna samarbeta med Myndigheten för Samhällsskydd och beredskap och Sveriges Kommuner och regioner.