Regeringsuppdrag från Socialdepartementet

Uppdrag att förtydliga villkoren för statsbidrag för habiliteringsersättning Diarienummer: S2020/04097/SOF

Publicerad

Regeringen uppdrar åt Socialstyrelsen att tydliggöra innebörden av villkoren för statsbidraget för habiliteringsersättning. Detta med anledning av utbrottet av covid-19.

Ladda ner:

Utbrottet av covid-19 har medfört att de som deltar i daglig verksamhet av olika skäl hindras från att vara med.

Sådana omständigheter ska inte vara något hinder för kommuner att få ta del av statsbidraget för habiliteringsersättning och betala ut ersättning till deltagarna.