Regeringsuppdrag från Socialdepartementet

Uppdrag om returrätt för läkemedel som ska förvaras i kyl- eller frysförhållanden Diarienummer: S2020/03863/FS

Publicerad

Regeringen uppdrar åt Läkemedelsverket att utreda om man ska kunna returnera läkemedel som ska förvaras i kyl- eller frysförhållanden. I uppdraget ingår att kartlägga apotekens nuvarande hantering av sådana läkemedel.

Ladda ner:

Tillgänglighet, patientsäkerhet och apotekens hantering

Läkemedelsverket ska bland annat ta hänsyn till hur en sådan returrätt skulle påverka tillgänglighet, patientsäkerhet och apotekens hantering.

Om Läkemedelsverket bedömer att en returrätt bör införas ska myndigheten identifiera och föreslå nödvändiga författningsändringar för att kunna genomföra en sådan returrätt.

Uppdraget redovisas till Socialdepartementet senast den 31 maj 2021.