Regeringsuppdrag från Socialdepartementet

Uppdrag att stödja regionernas samordning av hälso- och sjukvårdsresurser under sommaren Diarienummer: S2020/05028/FS

Publicerad

Regeringen ger Socialstyrelsen i uppdrag att stödja samordningen av regionernas hälso- och sjukvårdsresurser under sommaren 2020 med anledning av utbrottet av covid-19.

Ladda ner:

I uppdraget ingår att stärka hälso- och sjukvårdens kapacitet på lämpliga platser i landet, t.ex. genom nationella förstärkningsresurser. I uppdraget ingår även att samordna, och vid behov stärka regionernas kapacitet att transportera patienter mellan olika regioner. I uppdraget ingår vidare att, i de fall myndigheten anser att behov föreligger, skapa relevanta nationella lägesbilder av tillgänglig häls- och sjukvårdskapacitet samt att kontinuerligt förmedla aktuella lägesbilder till regionerna för att stödja dem att koordeinea tillgänglig hälso- och sjukvårdskapacitet.