Regeringsuppdrag från Näringsdepartementet

Förlängd tid för uppdraget att förbereda hantering av stöd till lokalt ledd utveckling för programperioden 2021–2027 Diarienummer: N2020/01588/JL, N2018/05749/JL (delvis)

Publicerad

Regeringen bifaller Statens jordbruksverks (Jordbruksverket) framställning om förlängd tid för uppdraget att förbereda hantering av stöd från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (EJFLU) till lokalt ledd utveckling för programperioden 2021–2027 (N2019/03104/JL, N2019/02805/JL och N2018/05749/JL [delvis]).

Ladda ner:

Jordbruksverket ska redovisa uppdraget till regeringen (Näringsdepartementet) senast den 11 december 2020.